Mariëlle Slooff

Maak van jouw team een dreamteam!

Waarom volgen medewerkers (nieuwe) werkwijzen niet? We hebben toch goed uitgelegd wat de bedoeling is? Waar komt die weerstand vandaan? Hoe krijg ik mijn team weer in beweging?  Hoe zorg ik dat het gedrag van mijn team bij de (nieuwe) identiteit van onze organisatie past? Hoe laat ik ze écht samenwerken?

Als jij je dit afvraagt ben je bezig met een kleine of grote (organisatie)verandering. Je bent net gestart, halverwege of al bijna klaar en je hebt het gevoel dat er nog iets mist. Het loopt nog niet soepel. Medewerkers en collega's doen (nog) niet wat de bedoeling is.

Bij organisatieveranderingen of reorganisaties wordt vooral uitgelegd welk nieuw gedrag er wordt verwacht. De uitleg alleen leidt echter zelden tot gedragsverandering. Onderzoek laat namelijk zien dat mensen lang niet altijd rationeel handelen, maar continu worden beïnvloed door hun omgeving zonder zich hier bewust van te zijn. Veranderen van menselijk gedrag is dus een lastige opgave. Er is simpelweg meer nodig dan een nieuwe missie, visie en structuur.

Groei door gedragsverandering!

Als je gedrag ziet dat niet (langer) past bij de doelstelling(en) van jouw organisatie is het tijd voor verandering. En die verandering begint bij jou als leider. Om invloed te hebben zonder macht uit te oefenen moet je een stapje terug doen. Zodat je kunt beschouwen, kijken en luisteren. Om te begrijpen wat er gebeurt. Waarom mensen doen wat ze doen. 

Als je weet wat de oorzaak van het gedrag is, kun je deze wegnemen of oplossen. Soms vraagt de situatie om (simpele) praktische oplossingen of een duwtje in de rug en soms zijn er (stevige) besluiten nodig. Maar altijd zal een combinatie van keuzes en maatregelen nodig zijn om gedrag duurzaam te veranderen. En zodra dit lukt ben je niet meer te stoppen en heb jij een DREAMTEAM!

Door deze bril bekijk ik de wereld!

Problemen bestaan niet in mijn hoofd. Je probeert iets uit en ontdekt of het werkt of niet. Als het niet werkt, onderzoek je wat er mis ging, leer je hiervan en ga je door met iets anders. En tijdens dat uitproberen ga je meer dan eens onderuit.

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat alles wat (en ook wie) op je pad komt een reden heeft. Het is iedere dag aan jou te ontdekken welke les er ligt. Dit vraagt om continu uitzoomen, beschouwen en reflecteren. Even naar het geheel en de verbanden kijken zodat je daarna bewuste(re) keuzes maakt.

Kernwaarden
Dienstbaar, gedreven, krachtig en betrouwbaar.

Mijn missie

Publieke leiders en hun teams laten ontdekken hoe ze iedere uitdaging die ze tegenkomen analyseren en (zelf) oplossen zodat ze meer regie hebben en succesvoller zijn.

Mijn visie

Vergroten van het zelf oplossend vermogen van publieke leiders en hun teams door hen continu bewust te maken van hun eigen gedrag en (groei)kracht in relatie tot hun omgeving.